FLEXUS.PL Projektowanie stron internetowych, sklepów internetowych, pozycjonowanie oraz systemów internetowych dla firm, instytucji państwowych.

Zadzwoń do nas: tel. +48 600 424 567
email: info@flexus.pl

strony internetowe dla urzędów


Dostosowanie stron Urzędów i Instytucji Państwowych dla osób niepełnosprawnych.

Zajmujemy się dostosowaniem stron internetowych na potrzeby osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i słabo widzących.

Obowiązek taki pojawił się po wejściu w życie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

Co mówi polskie prawo

Zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem, serwisy WWW muszą zostać dostosowane według wytycznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.

Co to jest WCAG
WCAG to w tłumaczeniu na język polski wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Dokument te podpowiada jak budować serwisy dostępne dla każdego, w tym osób niepełnosprawnych. Mówi także w jaki sposób tworzyć dostępne treści. Wytyczne te są normą prawną wymaganą w kilkudziesięciu krajach.

Łącznie ze szczegółowymi podpowiedziami, wytyczne te stanowią dość obszerny materiał do lektury. Dla ogólnej orientacji, na czym polega dostępność według WCAG, zachęcamy do zapoznania się z artykułem „WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad”, a także polecamy oficjalne tłumaczenie wytycznych WCAG 2.0 na język polski.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard opracowany przez W3C (World Wide Web Consortium) dotyczący dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Standard WCAG definiuje wytyczne, jakie powinny być spełnione przez twórców stron internetowych, aby ich strony były dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Standard WCAG opisuje cztery podstawowe zasady dostępności, które są nazywane "POUR":

  • Perceivable (wyczuwalność) - strona powinna być w pełni wyczuwalna przez użytkowników, niezależnie od ich zmysłów (np. powinna być dostępna dla osób niewidomych, słabo widzących, głuchych, itp.).
  • Operable (możliwość obsługi) - strona powinna być obsługiwana przez użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. przez osoby korzystające z klawiatury zamiast myszki.
  • Understandable (zrozumiałość) - strona powinna być zrozumiała dla użytkowników, niezależnie od ich poziomu wykształcenia, kultury, języka, itp.
  • Robust (stabilność) - strona powinna być zgodna z różnymi technologiami i urządzeniami, które mogą być używane przez użytkowników, takimi jak różne przeglądarki internetowe, czytniki ekranowe, itp.

Standard WCAG opisuje również trzy poziomy zgodności (A, AA, AAA), gdzie poziom AA jest uznawany za minimalny standard dostępności dla stron internetowych. Strony internetowe, które spełniają wytyczne standardu WCAG, są bardziej dostępne dla wszystkich użytkowników, co przyczynia się do zwiększenia liczby odbiorców, poprawy wizerunku firmy i spełnienia wymagań prawnych.

Jak możemy pomóc

Napisz do nas na info@flexus.pl lub zadzwoń 600 424 567 - przedstawimy ofertę przebudowy serwisu tak aby stał się przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

strony internetowe dla urzędów


FLEXUS.PL Łukasz Błażyczek
ul. Szpitalna 6 / obok Urzędu Miasta Maków Podhalański 
34-220 Maków Podhalański 

tel. 600 424 567, email: info@flexus.pl